CENÍK - FYZIOTRÉNINK

Fyziotrénink

Vstupní vyšetření a cvičení ( 50 minut)

800 Kč

Balíček 3 cvičení (700 Kč/cvičení) - sleva 300 Kč

2100 Kč

Balíček 5 cvičení (600 Kč/cvičení) - sleva 1000 Kč

3000 Kč

Balíček 10 cvičení (500 Kč/cvičení) - sleva 3000 Kč

5000 Kč

 

 

Klient je povinen dodržovat dohodnuté termíny terapie. Nemůže-li se na dohodnutou terapii dostavit, omluví se mailem nebo SMS zprávou a to alespoň 24 hodin před dohodnutým termínem. Výjimkou jsou akutní stavy a nepředvídatelné události.

Pokud termín není v dohodnutém času zrušen, je na následující terapii účtováno storno ve výši 50 % z ceny dle platného ceníku na úhradu režijních nákladů. 

 

Platební možnosti:

  • hotově
  • kartou
  • fakturou (např. příspěvek ze zaměstnaneckých fondů apod.)
  • dárkovým poukazem


Jsem soukromý poskytovatel zdravotních služeb, nemám smlouvy se žádnou zdravotní pojišťovnou.

payment icon