FYZIOTERAPIE SPORTOVCŮ

Odlišnosti ve standardním kineziologickém rozboru. Nastavení funkce v pohybu, modifikované testy stabilizace kloubů. Videodiagnostika a proč je důležitá. Nastavení kompenzace s ohledem na daný sport. Testování balančních reakcí, koordinace a izolovaného pohybu. Klíčová místa posturální kontroly. Principy moderních terapeutických a kompenzačních metod využívaných ve sportu (DNS, GFM, FMS, FitPainFree, Naboso aj.) Jak vést tréninkový deník (nezbytně nutné v progresivní léčbě sportovců). Jak ovlivňuje délka stehenní kosti dřep a proč ne každý zvládne dřep s rovnými zády i když se ho všemožně snažíte do pozice správně navést. Proč nekorigované postavení palce na noze ovlivní pravděpodobnost vzniku zranění vnitřního kolene. Vše a mnohem víc si zodpovíme na tomto školení.

Co se na kurzu naučíte?

  • kineziologický rozbor a jeho odlišnosti oproti nesportující populaci
  • co je to overuse syndrom a jak mu předcházet
  • testování flexibility, síly a stabilizace u sportovce
  • nejčastější omyly fitness tréninku a jak je „opravit“
  • co je to ideomotorika a kdy je podstatné si jí všímat
  • úrazy a jejich hojení, podpůrné techniky (fasciální strečink, rolování, flosování, terapie jizev aj.)

Harmonogram školení:
09.00 – 09.30  Prezentace, úvod do problematiky
09.30 – 10.00  Kineziologický rozbor – odlišnosti
10.00 – 12.00  Diagnostika – funkce držení těla / funkce stabilizace
12.00 – 13.00  Oběd
13.00 – 15.00  Overuse syndromy a nejčastější místa přetížení pohybového aparátu u nejčastěji prováděných sportů
15.00 – 17.00  Možnosti kompenzace, nové koncepty (FitPainFree, FMS, GFM). Práce s relaxačním schématem
17.00 – 18.00  Diskuse, zakončení školení

Pozn. harmonogram je pouze přibližný, v průběhu dne budou přestávky na kávu, předpokládaný konec je kolem páté hodiny.

Univerzální přihlášku naleznete zde.