KOLENNÍ KLOUB - DIAGNOSTIKA A MODERNÍ REHABILITAČNÍ POSTUPY U NEJČASTĚJŠÍCH PATOLOGICKÝCH STAVŮ

Anatomie, kineziologie, diferenciální diagnostika. Řešit budeme stavy po poranění předního zkříženého vazu, sutuře menisku, poranění postranních vazů, postižení ITB, m. Osgood-Schlatter, entezopatie, aloplastiky kolene aj. Využití prvků DNS, agisticko-excentrické kontrakce, postizometrického strečinku, flossingu, cvičení v uzavřených i otevřených řetězcích i s využitím fitness pomůcek. Jak vyšetřit a indikovat vhodnou terapii. Systém předoperační a časné pooperační péče. Tvorba plánů pohybové terapie u akcelerované léčby sportovců. Vysvětlíme si odlišnosti v terapii coper/noncoper a jak správně poznat, o který typ stabilizace se jedná. Plus veškeré novinky v léčbě klientů po plastice LCA (a že jich je – myslím těch novinek).

Co se na kurzu naučíte?

  • anatomické základy a funkční souvislosti
  • testování fyzio vs. ortopedické
  • terapie analytická vs. komplexní v zapojené svalových smyček
  • Postup fyzioterapeutického ošetření / tréninku
  • Zapojení fitness pomůcek a zásobník cviků

Harmonogram školení:
09.00 – 09.30  Organizační informace, úvod do tématu
09.30 – 10.00  Kolenní kloub ve vztahu k celkové postuře
10.00 – 11.00  Na skok do anatomie a kineziologie
11.00 – 12.00  Možnosti testování funkce kolenního kloubu (funkční / ortopedické)
12.00 – 13.00  Oběd
13.00 – 15.00  Nejčastější poruchy kolenního kloubu a management jejich řešení
15.00 – 17.00  Zásobník cviků bez pomůcek / s pomůckami
17.00 – 18.00  Diskuse, zakončení školení

Pozn. harmonogram je pouze přibližný, v průběhu dne budou přestávky na kávu, předpokládaný konec je kolem páté hodiny.

Univerzální přihlášku naleznete zde.