KOMPLEXNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR

Rozbor skutečně komplexní. Od anamnézy, vyšetření antropometrické, funkční, vyšetření stabilizace, propriocepce, ideomotorických funkcí, relaxačního schématu. Od diagnostiky k návrhu terapie. Pokud nevíte, jak nastavit terapii, proč je důležitá tvorba krátkodobých a dlouhodobých plánů, a kdy volit symetrická a kdy asymetrická cvičení, pak je to kurz právě pro vás. Zabývat se budeme i vhodnou korekcí nestejně dlouhých končetin a jak vlastně zjistit, zda je stav kompenzovaný či dekompenzovaný (ne každá nesouměrnost vyžaduje korekci).

Co se na kurzu naučíte?

  • jak správně vést pohovor (anamnézu)
  • částečný i celkový kineziologický rozbor
  • specifika rozboru u sportovců
  • nejčastější funkční a anatomické poruchy pohybového systému a možnosti jejich léčby
  • jak vytvořit protokol domácího cvičení a proč jej vůbec dělat
  • přehled základních fyzioterapeutických a trenérských konceptů (DNS, FMS, SM systém, GFM, FPF aj.), výhody a nevýhody
  • postup zapojení stabilizace do běžného denního života i sportu

Harmonogram školení:

09.00 – 09.30  Organizační informace, úvod do tématu
09.30 – 10.00  Anamnéza a proč ji dělat důkladně
10.00 – 11.00  Pohybové stereotypy
11.00 – 12.00  Vyšetření pohybového aparátu I.
12.00 – 13.00  Oběd
13.00 – 15.00  Vyšetření pohybového aparátu II.
15.00 – 17.00  Základní (fyzio)terapeutické koncepty a možnosti využití
17.00 – 18.00  Diskuse, zakončení školení

Pozn. harmonogram je pouze přibližný, v průběhu dne budou přestávky na kávu, předpokládaný konec je kolem páté hodiny.

Univerzální přihlášku naleznete zde.