PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

 • Poranění měkkých tkání – nové trendy v léčbě z pohledu fyzioterapeuta.
  Konference České společnosti tělovýchovného lékařství, Olomouc, 2019
 • Nové poznatky v léčbě sportovce s rupturou předního zkříženého vazu.
  XXVI. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, Luhačovice 2019
 • Nestejná délka dolních končetin u sportovců – diagnostika a výstupy pro praxi.
  XXVI. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, Luhačovice 2019
 • PHYSIOBOOK – individualizace kompenzace ve sportu.
  Sympozium sportovní medicíny a dalších věd ve vrcholovém sportu. VII. ročník. Dříteč, 2019
 • Moderní techniky v ošetřování zranění měkkých tkání a jizev.
  Sympozium sportovní medicíny a dalších věd ve vrcholovém sportu. VII. ročník. Dříteč, 2019
 • Moderní manuální techniky v ošetřování jizev.
  X. konference mulitidisciplinárního pojetí kineziologie, Bohdaneč 2019
 • Hamstringy – generátor rychlosti a agonista LCA. Moderní přístupy vedoucí k pozitivnímu ovlivnění jejich funkce a prevenci vzniku zranění.
  X. národní kongres Společnosti sportovní traumatologie a artroskopie, Plzeň 2018
 • Klinické důsledky změny centrálně řízené stabilizace kolenního kloubu po ruptuře LCA – typ coper a noncoper.
  X. národní kongres Společnosti sportovní traumatologie a artroskopie, Plzeň 2018
 • Asymetrie v zajištění stability kyčelních kloubů u hráčů fotbalu – výstupy pro praxi.
  Konference České společnosti tělovýchovného lékařství. Ostrava 2017
 • Femoroacetabulární impingement syndrom – specifika v rehabilitační léčbě.
  Konference České společnosti tělovýchovného lékařství. Ostrava 2017
 • Kauzální a symptomatická fyzioterapie u pacientů s bolestmi páteře a kloubů.
  Medicína pro praxi, III. Kongres praktických lékařů v Brně
 • Nestejná délka dolních končetin u sportovců – diagnostika a výstupy pro praxi.
  Pohybový aparát a zdraví II., Brno
 • Zranění ve sportu a možnosti využití farmakoterapie.
  PharmaNews – Ostrava
 • Nestejná délka dolních končetin u fotbalové kategorie U15 a U15 – diagnostika, terapie a závěry.
  Sympozium sportovní medicíny, V. ročník, Ústupky
 • Zranění ve sportu a možnosti využití farmakoterapie.
  PharmaNews – Olomouc
 • Poranění tříselné krajiny z pohledu fyzioterapeuta.
  Zdravotní seminář FAČR. Střešovice
 • Využití tyče Flexi-bar v terapii seniorů.
  X. Konference pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty. Ostrava
 • Bolestivé tříslo u sportovců – diferenciální diagnostika a léčba.
  IX. Národní kongres SSTA. Praha
 • Femoroacetabulární impingement syndrom – diagnostika a terapie.
  VII. Beskydské ortopedické dny. Frýdek-Místek
 • Progresivní stabilizace kolenního kloubu – moderní rehabilitační postupy po úrazech a operacích.
  37. Sympozium ortopedické kliniky 1. LF UK a IPVZ a Nemocnice na Bulovce. Praha
 • Femoropatelární bolest po BTB plastice – možný patognomický příznak reaktivní jizvy.
  37. Sympozium ortopedické kliniky 1. LF UK a IPVZ a Nemocnice na Bulovce. Praha
 • Coper & noncoper – způsoby centrálního řízení dynamické stability kolenního kloubu po ruptuře LCA.
  XIX. národní kongres ČSOT. Praha
 • Piriformis syndrom.
  XXII. Sjezd rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice
 • Progresivní rehabilitace sportovců po artroskopické stabilizaci ramenního kloubu.
  VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii. Olomouc
 • Využití moderních fitness pomůcek v prevenci a léčbě úrazů hráčů ledního hokeje.
  I. Európský kongres hokejovej medicíny. Bratislava
 • Impingement syndrom – diferenciální diagnostika a moderní rehabilitační léčba.
  XXI. Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice
 • Využití fitness pomůcek v terapii pacientů se skoliózou.
  IV. sympozium o skolióze. Brno
 • Aktivace HSS s využitím moderních fitness pomůcek.
  IX. Vinohradské odpoledne – Fyzioterapie a fitness. Praha
 • Využití tyče Flexi-bar v terapii pacientů s osteoporózou.
  XXII. Konference rehabilitační, fyzikální a balneo medicíny. Jáchymov