O MNĚ

Věřím, že nejpodstatnější informací je ta, že mě fyzioterapie opravdu baví a neustále cítím touhu rozšiřovat své obzory a pomáhat více způsoby. Nejsem jen fyzioterapeut, fitness trenér a lektor, ale – a to hlavně – empatický člověk. A protože mám osobní zkušenost s dlouhodobou léčbou těžkého úrazu, velice dobře vím, jak vypadá situace „z druhé strany“. Ze strany pacienta.

Fyzioterapii jsem vystudovala na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V magisterském studiu jsem pokračovala již při zaměstnání a úspěšně je zakončila na Fakulte zdravotníctva v Banské Bystrici.  Díky svému zaměření jsem se začala zabývat funkčními poruchami pohybového aparátu, léčbou pacientů po úrazech s ortopedickými problémy. Sleduji, co se oboru děje a tak jsem členem odborných společností UNIFY ČR, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v sekci Společnosti pro myoskeletární medicínu a Společnosti pro rehabilitační a fyzikální medicínu, dále pak České společnosti tělovýchovného lékařství.

Pravidelně publikuji v odborných časopisech, jakými jsou Rehabilitace a fyzikální lékařství, kde jsem publikovala texty o léčbě jizev, o moderních přístupech v léčbě rekonstrukce předního zkříženého vazu a dále pak využití fitness pomůcek v terapii. V časopise Rehabilitácia jsem se zabývala pohybovou léčbou u pacientů s osteoporózou a vlivu aplikace baněk na měkké tkáně. Dále jsem publikovala odborné texty v časopisech Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, Ortopedie, Tělesná výchova a sport mládeže, Fotbal a trénink a v dalších.
V roce 2018 vyšla v nakladatelství CPress moje monografie Po operaci kolena – domácí cvičení a rehabilitace.

Pořádám a lektorsky zajišťuji odborná školení pro fyzioterapeuty a lékaře, dále pro pracovníky v sociálních službách, trenéry aj. Lektorsky spolupracuji s Diecézní charitou Brno  a vzdělávací agenturou Curatio.
Přednáším na konferencích a kongresech a věnuji se edukaci studentů např. na projektu FyzioCafé.

Jsem registrovaný absolvent kurzu Dynamické neuromuskulární stabilizace – metoda DNS prof. Koláře.

Ambulance Fyzioterapie Honová splňuje všechny požadované parametry je evidována v Národním registru poskytovatelů zdravotnických služeb.

Podrobné informace o mých kompetencích naleznete v následujícím souhrnu odborné činnosti.

Souhrn odborné činnosti:

omne 1

 TA489

fotbal