PUBLIKAČNÍ ČINNOST

PUBLIKACE V ODBORNÝCH A POPULÁRNĚ NAUČNÝCH ČASOPISECH

 • HONOVÁ K. – CORE v konceptu PHYSIOBOOK – kompenzace. Fotbal a trénink 2/2021. s 44 – 46. ISSN 1212-3390
 • HONOVÁ K. – CORE v konceptu PHYSIOBOOK – testování. Fotbal a trénink 1/2021. s 44 – 45. ISSN 1212-3390
 • HONOVÁ K. - Kyčelní kloub v konceptu PHYSIOBOOK – kompenzace. Fotbal a trénink 4/2020. s 44 – 45. ISSN 1212-3390
 • HONOVÁ K. - Kyčelní kloub v konceptu PHYSIOBOOK – testování. Fotbal a trénink 3/2020. s 30 – 31. ISSN 1212-3390
 • HONOVÁ K., HUDEČEK, F. - Akcelerovaná terapie po operaci předního zkříženého vazu technikou press-fit femorální fixace. Rehabil. fyz. Lék., 27, 2020, No. 3, pp. 142-148.
 • HONOVÁ K. - Kolenní kloub v konceptu PHYSIOBOOK – trénink stabilizace. Fotbal a trénink 2/2020. s 32 – 34. ISSN 1212-3390
 • HONOVÁ K. - Kolenní kloub v konceptu PHYSIOBOOK – kompenzace. Fotbal a trénink 1/2020. s 38 – 40. ISSN 1212-3390
 • HONOVÁ K. - Kolenní kloub v pohledu konceptu PHYSIOBOOK – testování. Fotbal a trénink 4/2019. s 51 – 53. ISSN 1212-3390
 • HONOVÁ K. - Chodidlo v konceptu PHYSIOBOOK – kompenzace. Fotbal a trénink 3/2019. s 42 – 44. ISSN 1212-3390
 • HONOVÁ K. - Testování chodidla v konceptu PHYSIOBOOK. Fotbal a trénink 2/2019. s. ISSN 1212-3390
 • HONOVÁ K. - PHYSIOBOOK – individualizace kompenzačního cvičení ve sportu. Fotbal a trénink 1/2019. s 31 – 33. ISSN 1212-3390
 • HONOVÁ K. - Bolest kolene. Běhej.com, listopad/prosinec 2018, s. 88 – 89. ISSN 1803-599X
 • HONOVÁ K. - Velikost obuvi u dětí a dospívajících sportovců – proč ji kontrolovat? Tělesná výchova a sport mládeže č. 1/2019, ročník 85. s. 10 – 14, ISSN 1210-7689
 • HONOVÁ K. - Hamstringy – nedoceněný stabilizátor kolenního kloubu. Fotbal a trénink 1/2018. s. 24 – 27.
 • HONOVÁ K. - Asymetrická funkční nestabilita kyčelního kloubu u hráčů fotbalu – diagnostika a výstupy pro praxi. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca 2017; No 4: s. 188 – 196. ISSN 1210-5481
 • HONOVÁ K. - Vliv fyzioterapeutické intervence na flexibilitu hráčů fotbalu. Tělesná výchova a sport mládeže č. 5/2017, ročník 83. s. 9 – 16, ISSN 1210-7689
 • HONOVÁ K. - Femoroacetabulární impingement syndrom – specifika v rehabilitační léčbě. Publikovaný abstrakt. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca 2017; 26 (3): s. 130 ISSN 1210-5481
 • HONOVÁ K. - Asymetrie v zajištění stability kyčelních kloubů u hráčů fotbalu – výstupy pro praxi. Publikovaný abstrakt. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca 2017; 26 (3): s. 129 ISSN 1210-5481
 • HONOVÁ K. - Nestejná délka dolních končetin u sportovců – diagnostika a výstupy pro praxi. Kapitola v knize Pohybový aparát a zdraví, Paido, Brno, 2017. ISBN 978-80-7315-265-9
 • HONOVÁ K., ZEMAN, P - Femoroacetabulární impingement syndrom u sportovců – rehabilitační léčba. Ortopedie č. 4 / 2017, s. 223 – 226, ISSN 1802-1727
 • ZEMAN, P., HONOVÁ, K., KAUTZNER, J. - Femoroacetabulurální impingement syndrom u sportovců – klinické vyšetření. Ortopedie č. 4 / 2017, s. 216 – 220, ISSN 1802-1727
 • HONOVÁ K. - Péče o zdraví mladých sportovců v projektu Regionálních fotbalových akademií (věková kategorie U14 a U15). Tělesná výchova a sport mládeže č. 4/2017, ročník 83, s. 8 – 15, ISSN 1210-7689
 • HONOVÁ K. - Nestejná délka dolních končetin u fotbalové kategorie U14 a U15 – diagnostika, terapie, závěry. Publikovaný abstrakt ze Sympozia sportovní medicíny a dalších věd ve vrcholovém sportu. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca 2017; 26 (2): s. 110 ISSN 1210-5481
 • HONOVÁ K. - Využití tyče Flexi-bar v terapii seniorů. Bulletin UNIFY č. 134, únor 2017, s. 19 – 21, ISSN 1213-0478
 • HONOVÁ K., STAŇA, J. Piriformis syndrom – náhled komplexní léčby. Rehabilitácia. Vol. 53., No. 2, 2016, s. 104 - 110 ISSN 0375-0922
 • HONOVÁ K., PROCHÁZKA, P. - Plastika předního zkříženého vazu metodou press-fit femorální fixace: Specifika v rehabilitační léčbě. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 22, 2015, č. 4, s. 190 – 196. ISSN 1211-2658
 • HONOVÁ K. - Femoropatelární bolest po BTB plastice – možný patognomický příznak reaktivní jizvy. Bulletin UNIFY č. 126, říjen 2015, s. 25 – 28, ISSN 1213-0478
 • HONOVÁ K. - Impingement syndrom, syndrom rotátorové manžety a syndrom zmrzlého ramene – diferenciální diagnostika a odlišnosti v rehabilitační léčbě. Ortopedie, ročník 9, č. 3 / 2015, s. 145 – 150 ISSN 1802-1727
 • HONOVÁ K. - Piriformis syndrom (abstrakt). Sborník abstrakt XXII. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice. ISBN 978-80-87450-13-0
 • HONOVÁ K. - Impingement syndrom – diferenciální diagnostika a moderní rehabilitační léčba. Sborník abstrakt XXI. Sjezdu Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. ISBN 978-80-87450-10-9
 • HONOVÁ K. - Progresivní rehabilitace sportovců po artroskopické stabilizaci ramenního kloubu. (abstrakt) Ortopedie, ročník 8, č. 6 / 2014, s. 315 ISSN 1802-1727
 • HONOVÁ K. - Nácvik stabilizace kolenního kloubu s využitím TRX Suspension Trainer. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 20, 2013, č. 3, s. 146- 149 ISSN 1211-2658
 • HONOVÁ K. - Rehabilitace pacienta se suprakondylickou zlomeninou loketního kloubu s využitím TRX Suspension Trainer. Rehabilitácia. Vol. 50., No. 3, 2013, s. 178 - 183 ISSN 0375-0922
 • HONOVÁ K. - Moderní přístup v rehabilitaci pacientů po plastice předního zkříženého vazu. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca 2013; 22 (2): s. 80 – 85 ISSN 1210-5481
 • HONOVÁ K. - Odborná kazuistika. Bulletin UNIFY č. 112, červen 2013, s. 25 ISSN 1213-0478
 • HONOVÁ K. - Nácvik stabilizační funkce lopatky s využitím TRX Suspension Trainer. Bulletin UNIFY č. 110, únor 2013, s. 28 – 31 ISSN 1213-0478
 • HONOVÁ K. - Využití tyče Flexi-bar v rehabilitaci pacientů s osteoporózou. Programový sborník XXII. Konference Rehabilitační, fyzikální a balneo medicíny, Jáchymov 2012. ISBN 978-80-260-3514-5
 • HONOVÁ K. - Využití tyče Flexi-bar v terapii osteoporózy. Rehabilitácia, Vol. 49, No. 3, 2012, s. 161 – 166 ISSN 0375-0922
 • HONOVÁ K. - Aktivace hlubokého stabilizačního systému a stabilizace kloubů končetin s využitím tyče Flexi-bar. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 19, 2012, No. 2, s. 90 – 94 ISSN 1211-2658
 • HONOVÁ K. - Aktivace hlubokého stabilizačního systému s využitím moderních fitness pomůcek (TRX, BOSU, FLOWIN). Rehabilitace a fyzikální lékařství, 19, 2012, No. 1, s. 42 – 46 ISSN 1211-2658
 • HONOVÁ K. - Terapie nestejné délky dolních končetin využívající principů Dornovy metody. Bulletin UNIFY č. 104, únor 2012, s. 28 – 33. ISSN 1213-0478
 • HONOVÁ K. - Využití lokální aplikace baněk v terapii jizev. Rehabilitácia Vol. 48, No. 4. 2011, s. 206-212 ISSN 0375-0922