RAMENNÍ KLOUB – DIAGNOSTIKA A MODERNÍ REHABILITAČNÍ POSTUPY U NEJČASTĚJŠÍCH PATOLOGICKÝCH STAVŮ

Anatomie, kineziologie, diferenciální diagnostika. Přehled moderních terapeutických postupů. Agisticko-excentrická kontrakce, postizometrický strečink, DNS, cvičení v uzavřených a otevřených řetězcích i s využitím fitness pomůcek. Impingement syndrom, zmrzlé rameno, ruptura rotátorové manžety, aloplastika ramenního kloubu, luxace s instabilitou postraumatické či habituální. Dále syndrom horní hrudní apertury, neurologická amyotrofie brachiálního plexu, komplexní bolestivý regionální syndrom aj. Vazby na emoce, somatizace psychických potíží. Přijďte se dozvědět něco nového do své praxe!

Co se na kurzu naučíte?

  • anatomické základy a funkční souvislosti
  • testování fyzio vs. ortopedické
  • terapie analytická vs. komplexní v zapojení svalových smyček
  • postup fyzioterapeutického ošetření / tréninku
  • zapojení fitness pomůcek a zásobník cviků

Harmonogram školení:

09.00 – 09.30  Organizační informace, úvod do tématu
09.30 – 10.00  Ramenní kloub ve vztahu k celkové postuře
10.00 – 11.00  Na skok do anatomie a kineziologie
11.00 – 12.00  Možnosti testování funkce ramenního kloubu (funkční / ortopedické)
12.00 – 13.00  Oběd
13.00 – 15.00  Nejčastější poruchy ramenního kloubu a management jejich řešení
15.00 – 17.00  Zásobník cviků bez pomůcek / s pomůckami
17.00 – 18.00  Diskuse, zakončení školení

Pozn. harmonogram je pouze přibližný, v průběhu dne budou přestávky na kávu, předpokládaný konec je kolem páté hodiny.

Univerzální přihlášku naleznete zde.