HLUBOKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM A CENTRACE KLOUBŮ. TESTOVÁNÍ A ZÁSOBNÍK CVIKŮ.

Oblíbené téma školené již více než 7 let. Nově je upraveno a posunuto více k praktickému nácviku. Na základy testování HSSP postavíme posilování funkce nejen standardními postupy, ale také s využitím fitness pomůcek. Základ techniky je postaven na posturální ontogenezi vyučované profesorem Kolářem.

Co se na kurzu naučíte?

  • Anatomické základy a funkční souvislosti
  • Soubor testovacích cviků
  • Jak správně aktivovat HSSp (modely vleže, vsedě i v posturálně náročnějších pozicích)
  • Propojení do běžného života / tréninku
  • Indikace a kontraindikace různých fitness pomůcek (vyzkoušejte a zjistěte, co by obohatilo vaši praxi)

Harmonogram školení:

09.00 – 09.30  Organizační informace, úvod do tématu
09.30 – 10.00  Hluboký stabilizační systém. Souhra svalů, vysvětlení principů, praktický nácvik
10.00 – 11.00  Bránice a její funkce. Komponace bránice do stabilizace, praktický nácvik
11.00 – 12.00  Vývojová kineziologie - teoretické podklady a popis základních pozic
12.00 – 13.00  Oběd
13.00 – 15.00  Testování funkce HSSP, nácvik správné aktivace
15.00 – 17.00  Využití moderních fitness pomůcek v terapii
17.00 – 18.00  Diskuse, zakončení školení

Pozn. harmonogram je pouze přibližný, v průběhu dne budou přestávky na kávu, předpokládaný konec je kolem páté hodiny.

Univerzální přihlášku naleznete zde.