EDUKAČNÍ CENTRUM

Všechny kurzy jsou otevřené fyzioterapeutům, lékařům, trenérům a studentům těchto oborů. Přihlásit se samozřejmě mohou i laici, ale je třeba počítat s tím, že důraz je kladen na pochopení funkčních souvislostí, které je třeba postavit na znalostech anatomie, kineziologie a neurofyziologie.
Novinky a termíny školení budou vypisovány na facebookové stránce Fyzioterapie Honová.
Přihlašování na jednotlivé kurzy směřujte na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Členové UNIFY ČR a Asociace studentů fyzioterapie mají na všechny kurzy slevu ve výši 20 % z ceny kurzu (členství uvést do přihlášky!). Slevy se nesčítají.

JEDNODENNÍ KURZY
• pořádané v sobotu, časová dotace 9.00 – 17.00
• cena 1900 Kč
• v ceně je zahrnuto občerstvení, studijní materiály v elektronické formě, certifikát

Hluboký stabilizační systém a centrace kloubů. Testování a zásobník cviků

Oblíbené téma školené několik let v Edukačním centru v Rajhradu u Brna. Nově je upraveno a posunuto více k praktickému nácviku. Na základy testování funkce HSSP postavíme posilování funkce nejen standardními postupy, ale také s využitím fitness pomůcek. Vhodné také pro odborníky pracující se sportovci.


Ramenní kloub – diagnostika a moderní rehabilitační postupy u nejčastějších patologických stavů

Anatomie, kineziologie, diferenciální diagnostika. Přehled moderních terapeutických postupů. Agisticko-excentrická kontrakce, postizometrický strečink, DNS, cvičení v uzavřených a otevřených řetězcích i s využitím fitness pomůcek. Impingement syndrom, zmrzlé rameno, ruptura rotátorové manžety, aloplastika ramenního kloubu, luxace s instabilitou postraumatické či habituální. Dále syndrom horní hrudní apertury, neurologická amyotrofie brachiálního plexu, komplexní bolestivý regionální syndrom aj. Vazby na emoce, somatizace psychických potíží. Přijďte se dozvědět něco nového do své praxe!


Kolenní kloub – diagnostika a moderní rehabilitační postupy u nejčastějších patologických stavů

Anatomie, kineziologie, diferenciální diagnostika. Řešit budeme stavy po poranění předního zkříženého vazu, sutuře menisku, poranění postranních vazů, postižení ITB, m. Osgood-Schlatter, entezopatie, aloplastiky kolene aj. Využití prvků DNS, agisticko-excentrické kontrakce, postizometrického strečinku, flossingu, cvičení v uzavřených i otevřených řetězcích i s využitím fitness pomůcek. Jak vyšetřit a indikovat vhodnou terapii. Systém předoperační a časné pooperační péče. Tvorba plánů pohybové terapie u akcelerované léčby sportovců.


Komplexní kineziologický rozbor

Rozbor skutečně komplexní. Od anamnézy, vyšetření antropometrické, funkční, vyšetření stabilizace, propriocepce, ideomotorických funkcí, relaxačního schématu. Od diagnostiky k návrhu terapie. Pokud nevíte, jak nastavit terapii, proč je důležitá tvorba krátkodobých a dlouhodobých plánů, a kdy volit symetrická a kdy asymetrická cvičení, pak je to kurz právě pro vás. Zabývat se budeme i vhodnou korekcí nestejně dlouhých končetin a jak vlastně zjistit, zda je stav kompenzovaný či dekompenzovaný (ne každá nesouměrnost vyžaduje korekci).


Vertebrogenní pacient – diagnostika a komplexní terapie

Anamnéza, vyšetření, vyhodnocení stavu, návrh krátkodobého a dlouhodobého plánu. Základy řešení ergonomie pracovního prostředí a při sportu. Odlišení radikulárních a pseudoradikulárních potíží, piriformis syndromu, odlišení psychosomatických potíží. Určení kompenzační šíře daného pacienta. Co jsou to červené praporky a syndrom kaudy. Jak při cvičení hlídat fenomén centralizace a periferizace a jak naučit autoterapii trigger pointů. Tvorba vhodných domácích plánů, včetně zásobníku cviků.


Fyzioterapie sportovců

Odlišnosti ve standardním kineziologickém rozboru. Nastavení funkce v pohybu, modifikované testy stabilizace kloubů. Videodiagnostika. Nastavení kompenzace s ohledem na daný sport. Testování balančních reakcí, koordinace a izolovaného pohybu. Klíčová místa posturální kontroly. Principy moderních terapeutických a kompenzačních metod využívaných ve sportu (DNS, GFM, FMS, Fit Pain Free, Naboso aj.) Jak vést tréninkový deník (nezbytně nutné v progresivní léčbě sportovců). Jak ovlivňuje délka stehenní kosti dřep a proč ne každý zvládne dřep s rovnými zády i když se ho všemožně snažíte do pozice správně navést. Proč nekorigované postavení palce na noze ovlivní pravděpodobnost vzniku zranění vnitřního kolene. Vše a mnohem víc si zodpovíme na tomto školení.

WORKSHOPY

• pořádány v pracovní dny odpoledne, časová dotace 17.00 – 20.00
• cena 500 Kč
• v ceně je zahrnuté občerstvení, studijní materiály v elektronické formě a certifikát


Terapie poranění měkkých tkání a jizev

Zranění měkkých tkání je komplexní děj, který ovlivňuje nejen sval a kůži (na které myslíme nejčastěji), ale také fascie a např. nervy. Posunlivost a protažitelnost všech vrstev měkkých tkání je přitom nutným předpokladem k umožnění kvalitního pohybu. Na workshopu si připomeneme typy zranění, včetně decollementu a compartmentu a metodiku jejich léčby. Podíváme se na jizvy a moderní techniky jejich ovlivnění. Pozitivních změn můžeme dosáhnout i po 20 letech od vzniku, použijeme-li odpovídající postup. Přestaveny budou techniky flossingu, rolování, magnetického pera (Therapiestäbchen) a baňkování. Nezapomeneme ani na kineziotejp.


Autonomní nervový systém ve fyzioterapii

Poruchy v systému autonomního nervstva jsou možná častější, než byste čekali. Zmrzlé rameno a komplexní bolestivý regionální syndrom jsou jen špičkou ledovce. Jak potíže diagnostikovat a jak je terapeuticky ovlivnit bude náplní tohoto workshopu. Zopakujeme si základy neurofyziologie tak, aby bylo pochopitelné, proč (a jak) funguje mirror therapy (terapie se zrcadlem) a koncepty využívající overflow fenoménu. Ty pak můžete využít nejen k terapii poruch ANS, ale také při parézách a funkčních výpadcích svalů.

DLOUHODOBÁ ŠKOLENÍ

PhysioBook – individualizace kompenzačního cvičení

Vzdělávání v konceptu PhysioBook bude zahájeno v roce 2020. Jedná se koncept řízené diagnostiky a kompenzace, který je určen nejen fyzioterapeutům, kondičním trenérům a lektorům zdravotního cvičení, ale každému, koho zajímá nastavení pohybového aparátu. Systémem jednoduchých testů se vyšetří funkční nastavení těla a poté se indikuje kompenzační cvičení, které se cílí přímo na daný problém. Práce v konceptu PhysioBook umožňuje edukaci a určitou individualizaci i v rámci hodin skupinových forem cvičení.
Systém vzdělávání bude tříúrovňový – basic, advanced a top úroveň. V základní bude řešeno nastavení jednotlivých etáží pohybového systému od chodidel po horní končetinu. Návazná úroveň bude náležet testování funkcí souvisejících se stabilizací, dechovým vzorem, zkříženým motorickým vzorem a relaxačním schématem. Poslední úroveň bude zahrnovat ideomotorické funkce. Jednotlivé úrovně nebude možné přeskakovat. K postupu do další úrovně bude třeba splnit test prokazující orientaci v dané problematice. Závěr školení je zakončen testem a ústním pohovorem. Při nesplnění obdrží účastník potvrzení o absolvování, při splnění certifikát PhysioBook Instruktora.

Kontakt

Mgr. Kateřina Honová
Hvozdecká 1305/5
Brno 63500

Tel. : 774 816 699
Email: fyzioterapie.honova@gmail.com

fb

Mapa