VZDĚLÁVÁNÍ

Univerzální přihlášku naleznete zde.

Členové UNIFY ČR a Asociace studentů fyzioterapie mají na všechny kurzy slevu ve výši 500 Kč z ceny kurzu (členství uvést do přihlášky, u členů UNIFY uveďte členské číslo, pokud jste členové ASF je třeba mít zaplacený členský poplatek, jinak nebudete uvedeni v databázi a slevu tím pádem nemůžete uplatnit). Uvedené slevy se nesčítají.

Cena za školení

2300 / 1800 Kč

 

Storno poplatek: 7 dnů (a více) do konání kurzu je vráceno 100 % ceny, 7 dnů – 2 dny do konání 50 % ceny, méně než 2 dny je stornována celá částka.
Pokud za sebe vyšlete náhradníka, žádné storno nepočítám, účtuji však administrativní poplatek 100 Kč. 

 

NABÍZENÉ KURZY – JEDNODENNÍ:
Kurzy jsou pořádané většinou v sobotu, časová dotace 9.00 – 17.00, v ceně je zahrnuto občerstvení, studijní materiály v elektronické formě, certifikát.

 • HLUBOKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM A CENTRACE KLOUBŮ. TESTOVÁNÍ A ZÁSOBNÍK CVIKŮ
  Oblíbené téma školené již více než 7 let. Nově je upraveno a posunuto více k praktickému nácviku. Více informací..
 • RAMENNÍ KLOUB - DIAGNOSTIKA A MODERNÍ REHABILITAČNÍ POSTUPY U NEJČASTĚJŠÍCH PATOLOGICKÝCH STAVŮ
  Anatomie, kineziologie, diferenciální diagnostika. Přehled moderních terapeutických postupů. Více informací..
 • KOLENNÍ KLOUB – DIAGNOSTIKA A MODERNÍ REHABILITAČNÍ POSTUPY U NEJČASTĚJŠÍCH PATOLOGICKÝCH STAVŮ
  Anatomie, kineziologie, diferenciální diagnostika. Více informací..
 • KOMPLEXNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR
  Rozbor skutečně komplexní. Od anamnézy, vyšetření antropometrické, funkční, vyšetření stabilizace, propriocepce, ideomotorických funkcí, relaxačního schématu. Od diagnostiky k návrhu terapie. Více informací..
 • VERTEBROGENNÍ PACIENT - DIAGNOSTIKA A KOMPLEXNÍ TERAPIE
  Anamnéza, vyšetření, vyhodnocení stavu, návrh krátkodobého a dlouhodobého plánu. Více informací..
 • FYZIOTERAPIE SPORTOVCŮ
  Odlišnosti ve standardním kineziologickém rozboru. Nastavení funkce v pohybu, modifikované testy stabilizace kloubů.Více informací..


DŮLEŽITÉ:

Kurzy jsou pojaty jako přednáška a praktický nácvik technik. Jejich použití u konkrétního pacienta/klienta je nutné zvážit v rámci celkových souvislostí a respektovat případné kontraindikace.
Přihlášením na kurz účastník bere na vědomí, že absolvování kurzu nenahrazuje odbornou způsobilost, vyžadovanou právními předpisy pro výkon zdravotnických a ani jiných povolání a neopravňují k praktikování technik učených na kurzu na jiných osobách.

TYTO KURZY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMOHOU NAHRADIT STUDIUM FYZIOTERAPIE NEBO TRENÉRSTVÍ A NELZE JE UPLATNIT K ZÍSKÁNÍ ŽIVNOSTENSKÉHO LISTU.

 

DLOUHODOBÁ ŠKOLENÍ:

PhysioBook – individualizace kompenzačního cvičení
TENTO KURZ PŘIPRAVUJI V ONLINE VERZI, PLÁNOVANÉ SPUŠTĚNÍ 2022

Vzdělávání v konceptu PhysioBook bude probíhat online v bloku několika kurzů.
PhysioBook (dále jen PB) je koncept řízené diagnostiky a kompenzace, který je určen fyzioterapeutům, kondičním trenérům a lektorům zdravotního cvičení, a také každému, koho zajímá nastavení pohybového aparátu. Systémem jednoduchých testů se vyšetří funkční nastavení těla a poté se indikuje kompenzační cvičení, které se cílí přímo na daný problém. Práce v konceptu PhysioBook umožňuje edukaci a určitou individualizaci i v rámci hodin skupinových forem cvičení.

Systém vzdělávání bude dvouúrovňový:

 • základní verze
 • navazující dva modely: pro fyzioterapeuty PhysioBook Medical a pro trenéry PhysioBook Trainer.

V základní verzi bude řešeno nastavení jednotlivých etáží pohybového systému od chodidel po horní končetinu. V návazných úrovních bude probráno testování funkcí souvisejících se stabilizací, dechovým vzorem, zkříženým motorickým vzorem a relaxačním schématem. Jako závěrečný bonus budou zahrnuty ideomotorické funkce. Ve verzi Medical spíše s přihlédnutím ke komplexní léčbě, ve verzi Trainer zase k sestavení tréninku a jeho optimalizaci.

DŮLEŽITÉ:
Kurz je pojat jako přednáška a praktický nácvik technik. Jejich použití u konkrétního pacienta/klienta je nutné zvážit v rámci celkových souvislostí a respektovat případné kontraindikace.
Přihlášením na kurz účastník bere na vědomí, že absolvování kurzu nenahrazuje odbornou způsobilost vyžadovanou právními předpisy pro výkon zdravotnických a ani jiných povolání a neopravňují k praktikování technik učených na kurzu na jiných osobách.

TENTO KURZ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRAZUJE STUDIUM FYZIOTERAPIE NEBO TRENÉRSVÍ A NELZE JEJ UPLATNIT K ZÍSKÁNÍ ŽIVNOSTENSKÉHO LISTU.